NEWS

NEWEST ARTICLES

Evrpska konferencija studenata tehnike i tehnologije

Naime, lokalna grupa BEST Beograd ima to zadovoljstvo da ovog proleća organizuje Evropsku konferenciju studenata tehnike i tehnologije koja će se održati od 5. do 12. aprila na Rudniku. Ova BEST-ova manifestacija održava se 2 puta godišnje, na proleće i na jesen, a Beograd se vraća u ulogu domaćina nakon 13 dugih godina.

Ovaj događaj datira od samog osnivanja BEST-a, a prvi put je spomenut u Berlinu aprila 1989. godine. Ono što ovaj događaj čini tako posebnim ove godine je činjenica da će se održati uživo prvi put nakon 2021. godine. Beograd će imati tu čast da ugosti 84 lokalne BEST grupe iz cele Evrope. Svaku lokalnu BEST grupu će predstavljati po jedan delegat, a pored delegata biće prisutni i internacionalni Izvršni odbor, predstavnici internacionalnih departmana i ostali učesnici koji unapređuju ovu evropsku organizaciju u celosti. U okviru ovog događaja koji će se sastojati iz veoma dinamičnih celodnevnih sastanaka biće prezentovani izveštaji svake lokalne grupe, razmatraće se u kom pravcu će se organizacija razvijati u budućnosti i još mnogo toga. Prema rečima nekih prethodnih učesnika i delegata, ovo je za njih bilo jedno jako lepo iskustvo koje im je donelo puno novih znanja, veština ali i prijateljstava koja i dalje traju.

Sama Konferencija je podeljena na dve manifestacije “BEST-ov Dan Konferencije” (engl. BEST Conference Day) koji je planiran za 5. april u zgradi Tehničkih fakulteta u Beogradu, i na Generalnu Skupštinu, koja počinje 6. aprila, a završava se 12. aprila na Rudniku.

Karnegijeva 4, 11 000
Beograd

+381 11 3370 545

beograd@best-eu.org